Vecka 2: Rättspsykiatri i NZ - vad säger lagen?

Första veckan i NZ blev rolig, välkomnade och lärorik. Förutom alla formaliteter och ny bekantskap försökte jag vänja mig till NZ English, bil körning ”på fel sida av vägen” och rätt så avslappnad syn på livet. Rätt så snart upptäckte jag att pat fördelas i ”vanliga rättspsykiatrisk patient” och så kallade ”special patients”. Vad är vad var min naturliga fråga? I Sverige finns det lag om rättspsykiatriskt vård, LRV. Och vad har man för lagstöd i NZ var min naturliga fråga.

Mason rättspsykiatrisk klinik

Mason rättspsykiatrisk klinik

Bra eller dåligt men det finns väl utbyggt fängelse system i NZ som har över 10 000 fångar på en befolkning på 4,5 mln. Ca 50% av fångar är av Maorisk ursprung, ca 33% ”pakiha”, dvs europeisk ursprung och resten hade ursprung från Pacifics länder. För jämförelsens skull vill nämna att år 2015 fanns 3 827 fångar inom Kriminalvårdens anstalt i Sverige som har befolkningen på ca 9,5 mln. Det blir lätt att räkna att procentuellt har NZ betydligt högre procent av befolkning som avtjänar olika straff. Finns det högre antal av omhändertagna inom Kriminalvården så finns det även rätt så många som behöver psykiatriskt hjälp.

Och vad säger lagen? Hur hamnar man inom rättspsykiatri på NZ? I Nya Zeeland likaväl som i Sverige dem flesta fångar söker hjälp för psykiska åkommor på frivilliga villkor. Det finns dock en grupp av klienter som är så pass sjuka att frivillig vård kan inte ges. I så fall tillämpar man tvångsvård motsvarande tvångsvården i Sverige och behandlar dessa personer inneliggande mot deras vilja. En annan patient grupp inkommer via domstolar där domaren väcker frågan om ”not guilty by reason of insanity” eller ”inte skyldig pga sinnessjukdom”. §7 undersökning i andra ord. Det intressanta är det att alla psykiater arbetandes på rättspsykiatrisk klinik skall kunna göra liknande undersökningar. Där saknas institution som liknar svensk Rättsmedicinalverket och som utför §7 och rättspsykiatriska undersökningar. Den andra stora skillnaden är att i NZ rättspsykiatriska undersökningar ingår inte utlåtande vare sig från psykolog, kurator eller omvårdnadsteamet. 1 mans bedömning gäller.

Vid entré till Maori avdelning

Vid entré till Maori avdelning

Och sist men inte minst finns också en kategori av så kallade ”special patients”. Dessa personer är faktiskt överlämnade av domstolen till rättspsykiatriskt vård. Dessa klienter har varit allvarligt psykiskt sjuka (enligt svensk nomenklatur) under tiden dem begick brott, var okapabla ta adekvata beslut och deras brott var bisarr och tung. Till en viss del påminner hantering av dessa patienter svensk lagstiftning LRV med särskild utskrivningsprövning. Den stora skillnaden är att det finns klara kriterier i Sverige vad som skall fungera för att utskrivning ska ske och Förvaltningsrätten gör prövning av ärendet varje 6 månader. I Nya Zeeland däremot skriver man en gång om året till Hälsoministern där man redovisar för framgångar patient har gjort. Det krävs åratal innan slutgiltig utskrivning kan ske.