Back to basics.

Ja, denna vecka har jag varit på en "vanlig" psykiatrisk klinik, dvs västerländsk medicinsk klinik. I Hong Kong finns 6 psykiatriska sjukhus. Castle Peak Hospital är det äldsta och har bra resurser. Sjukhuset innefattar flera olika byggnader: en för öppenvård, en för slutenvård, en för kroniska patienter som inte kan skrivas ut, en för rehabilitering, etc etc. Stängsel finns runt hela komplexet och spec papperskort måste utfärdas av läkare till patienten om patienten vill få utgång från avdelningen (oavsett om patienten vårdas enlig HSL eller LPT).

Huvudentrén

Huvudentrén

I två veckors tid är jag placerad hos enheten E.A.S.Y. (Early Assessment Service for Young People with Early Psychosis). Projektet var startat av Hospital Authority i Hong Kong och finns på alla psykiatriska kliniker i Hong Kong. Castle Peak har dock en av de bästfungerande EASY enheter i staden. Tanken var att kunna snabbt fånga upp nyinsjukande i psykos och erbjuda dem intensiv behandling och uppföljning. I början accepterade projektet enbart patienter från 15 till 26 åå men nu accepterar de patienter upp till 65åå. Uppföljning i början kan vara så tätt som läkarbesök varje vecka, plus kontakt med kontaktsjuksköterska, psykolog, arbetsterapeut samt social workers. EASY tar hand om första tre åren av en nyinsjuknadpatients vårdkontakt. Därefter slussas patienterna till GAP (General Adult Psychiatry).

Day Hospital (motsvarande mellanvård?) samt kontorslokal för Community Psychiatry (specialiserade sjuksköterskor som gör hembesök samt håller kontakt med olika aktivitetscentrer och NGO att hjälpa öppenvårds patienter).

Day Hospital (motsvarande mellanvård?) samt kontorslokal för Community Psychiatry (specialiserade sjuksköterskor som gör hembesök samt håller kontakt med olika aktivitetscentrer och NGO att hjälpa öppenvårds patienter).

I Hong Kong jobbar läkare både inom öppenvård och slutenvård. Arbetsveckan är uppdelad med några halvdagar inom öppenvården och några inom slutenvården. Detta innebär också PAL är detsamma oavsett om patienten är inlagd eller inte. Samma läkare tar hela ansvar för en patient. EASY är en subspecialiserad enhet varför läkare här har relativ gott om tid för sina patienter. I Hong Kong innebär detta 15-20 patienter per läkare under en mottagningshalvdag. På vissa andra psykiatriska kliniker i Hong Kong kan en läkare behöva träffa 50 patienter på en halvdag!

I fredags satt assoc consultant på EASY mig på prov: "vilka är de fem orsaker till en HIV patient kan få psykos? Kom igen, detta är lätt. So basic, it should be like bread and butter!" Well, really...? Apropå skam och skuld som nyckelaffekt.