Konsultpsykiatri i sydafrika - People are people through other people/ Ubuntu

Studiebesök på Groote Schuur Hospital och konsultpsykiatri. Det tar några försök att uttala namnet på sjukhuset korrekt på afrikaans men jag lyckas och tar med dit i slutet!

Groote Schuur Hospital

Groote Schuur Hospital

Grundat 1938 är Groote Schuur Hospital (GSH) ett stort, statligt finansierat akademiskt sjukhus i Kapstaden som tillhandahåller sekundär och specialist vård för patienter i Western Cape och andra delar av landet. Det är känt för att vara den institutionen där den första människan hjärttransplantationen utfördes 1967. Den är ett undervisningssjukhus för University of Cape Town och har 970 vårdplatser för inneliggande patienter.

Psykiatri på Groote Schuur Hospital

Psykiatri på Groote Schuur Hospital

GSHs psykiatriska klinik har en aktiv Konsultpsykiatri (CL) enhet, som inleddes 2006. Teamet består av två konsult psykiatriker (specialister) och två roterande ST läkare som arbetar tillsammans med ett multidisciplinärt team (MDT) bestående av psykologer och kuratorer. En ST läkare allokeras till HIV positiva patienter (som en del av neuropsykiatriska teamet), medan den andra ST läkare träffar de HIV negativa patienterna. Teamet erbjuder dessutom en rad av öppenvårdsmottagningar , såsom HIV / neuropsykiatri, Maternal Mental hälsa, smärta, ätstörningar och ungdomsmottagning. CL teamet tar inte emot akuta remisser utan det finns ett annat team (sk "Emergency Psychiatry Unit”) ansvarigt för remisser från trauma och medicinska akutavdelningar.

Konsultpsykiatri (Consultation Liaison Psychiatry - CL) är subspecialitet som ansvarar för psykiatrisk bedömning och behandling av patienter på ett sjukhus. För att bli konsultpsykiatriker i SA måste man under eller efter sitt ST gå en masterkurs på Konsultpsykiatri (2år fulltid eller 3år halvtid). Konsultpsykiatri fungerar som gränsland mellan psykiatrin och andra medicinska discipliner och har även en pedagogisk roll för icke-psykiatriker. Forskning har visat en högre prevalens av psykisk ohälsa bland personer med fysiska hälsoproblem än i resten av befolkningen, specifikt förekommer psykiska störningar förekommer hos två tredjedelar av inneliggande patienter på somatiska vården. Psykiatriska problem förblir ofta odiagnostiserade och obehandlade vilket ökar sjuklighet och dödlighet och även ökar av kostnaderna för hälso- och sjukvården. Enl källor från 1 års uppföljning totalt remitterades 452 patienter till CL teametfrån augusti 2011 till september 2012, med ett genomsnitt på 1,1 remisser per dag. Den genomsnittliga tiden mellan remiss och bedömning är under 24 timmar (0,9 dagar). 

Psykiatriska öppenvårdsmottagningen på GSH, väntrum

Psykiatriska öppenvårdsmottagningen på GSH, väntrum

Historiskt betraktas övergången från asyl och institutioner till allmänna sjukhuset som en viktig faktor i utvecklingen av CL. Primära vårdteamet remitterar patienter till CL när det finns frågor om patientens psykiska hälsa och dess effekt på patientens behandling. Omfattningen av CL är bred, men typiska frågor är psykiska eller beteendeproblem hos patienter med medicinska tillstånd, hjälp med hanteringen av psykiskt sjuka patienter som är inlagda för medicinsk eller kirurgisk behandling, bedömning av kapacitet att samtycka till behandling, hjälp med ångest i samband med medicinska tillstånd hos patienter som inte har en psykisk störning, och bedömning och hantering efter ett självmordsförsök eller självskadebeteende.

CL remisser gäller ffa slutenvårdspatienter men öppenvårdspatienter med remiss från akuten och vårdcentral kan också bedömas. Intervention av CL ska anses kortsiktigt och ska inte störa den primära medicinsk eller kirurgisk behandling. En väsentlig del av CL innebär liaison/samverkan med många andra tjänster, inklusive medicinsk / kirurgiska team, andra vårdinsatser, social tjänsten och familjemedlemmar men även att underlätta goda relationer/ lösa konflikter mellan behandlingsgrupper och patienterna.

Sydafrikanska befolkningen avca 55 miljoner människor, har totalt 65 762 läkare, med endast 841 vara psykiatriker enl läkarregister (dock läkare jag pratar med säger att den siffra är snarast runt 500 eftersom många registrerade är pensionerade eller arbetar utomlands).

Somatisk vård på GSH

Somatisk vård på GSH

 

  • Stort tack till Dr John Ross Torline som vänligt tillät mig att använda data ifrån hans avhandling