District (mental) health - "the best way to find yourself is to lose yourself in the service of others" - Ghandi

Studiebesök på False Bay Hospital.

False Bay Hospital beskrivs som ‘’District/Provincially Aided Hospital’’. Det ligger ute i Cape Peninsula, 36km från Kapstaden. Det är en av de distriktssjukhus som är ‘’vänliga’’ mot psykiatri och vill gärna ha mental hälsa med. Tyvärr är det inte så i alla sjukhus berättar en kollega som jag skuggar idag. 

False Bay Hospital

False Bay Hospital

Det finns en mottagning för öppenvårdspatienter som hålls av en specialist i psykiatri varje onsdag och en ST läkare varje torsdag. Tidigare var det så att psykiatri hade sitt eget väntrum men nu för att minska stigma och bättre integrera vården har man flyttat även psykiatriska patienter till centrala väntrummet där samtliga patienter sitter och väntar på sin tur, för att först hämta sin pappersjournal från arkivet och sedan gå till sin läkare. Tyvärr trots att det tar bort stigma, ökar väntetiden för patienterna med några timmar. Patienterna får ett datum för när de ska komma till sjukhuset och träffa läkaren men ingen exakt tid. Man kommer när man kommer och det är först till kvarn som gäller. Några patienter kommer en gång i månad eller var tredje månad, stabila patienter kommer en gång var sjätte månad. Vi träffar stabila patienter med schizofreni och bipolär sjukdom, patienter med oklar diagnos och sociala problem, patienter med borderline diagnos, även en patient 11år gammal med många svårigheter - psykiatrikerns rollen är att stödja mamma som inte orkar längre eftersom det inte finns mycket mer man kan erbjuda. Tanken är att både mamma och barnet har blivit övergivna flera gånger i sitt liv, det är troligen mer värdefullt att ha regelbunden stödjande kontakt av samma psykiatriker var 1-3 månader än att lägga in barnet i en intensiv vårdavdelning en kortare period. Anteckningar skrivs under samtalet och läses högt till patienten för att bekräfta att man är överens. Även anhöriga som är med får höra och bekräfta. Närstående ger och får information. Ibland även andra patienter får ge information, t ex om en annan patient de bor i samma stödboende med eller väntat i väntrummet med. Sekretess respekteras men man är ganska pragmatisk och realistisk. Känsla av samhörighet och gemenskap är något som övervägas förutom individens integritet,  patientens problem är inte bara patientens utan hela nätverkets. Patienterna och närstående känner läkaren och litar på honom. 

Man gör sitt bästa med sina resurser. Risk för metabolt syndrom diskuteras med patienter som står på antipsykotiska. De flesta patienter som står i väntrummet får mätning av vitala parametrar men inte psykiatriska patienter. Man måste som psykiatriker utbilda personal. Alla patienter går med en lapp och ordination att blodtryck, puls, vikt och b-glukos mäts inför nästa läkarbesök. Man har inte råd med litiumprov kontinuerligt, man istället etablerar en initial bra dos och sedan går efter symptomatologi, såsom tremor eller njurfunktion.

Korridor i sjuhuset. I rummen ligger både patienter med medicinska och psykiatriska problem.

Korridor i sjuhuset. I rummen ligger både patienter med medicinska och psykiatriska problem.

Det finns dessutom 6 psykiatriska vårdplatser i låsta rum och det kan finnas även ‘’psykiatriska patienter’’ i medicinska avdelningar. Alla inneliggande patienter behandlas av ‘’general doctors’’, alltså AT-läkare eller vikarierande underläkare innan eller efter legitimation som måste jobba för statliga sjukhus i 2 år innan det kan börja ST. De kan dock alltid kontakta psykiatriker via telefon och konsultera.

På väg till jobbet...Where Two Oceans Meet!

På väg till jobbet...Where Two Oceans Meet!