På väg mot "the cradle of humankind"!

Sydafrika! Flera miljoner år gammal historia, från de fossiler som tycks bekräfta Darwins påstående att Afrika (och södra Afrika) är mänsklighetens vagga och de grottorna som har försett oss med vetenskapliga data om utvecklingen av den moderna människan under de senaste 3,5 miljoner år...till den moderna historia genom apartheidtiden och till demokrati.

Om några dagar reser jag till Kapstaden och till ‘’Brain & Behaviour Initiative (BBI)’’, en institution som siktar på att bättre integrera forskningen och kliniken. Jag planerar att träffa hjärnavbildningsforskare och kliniska psykiatriker, följa deras arbetsdag och få veta hur de jobbar.

Men förutom integrationen mellan de två fälten är hjärnfoskning och neurovetenskap i Sydafrika speciellt intressant.
Sydafrika kallas för "rainbow nation", multikulturell och multietnisk ger unika möjligheter att undersöka kulturella aspekter av psykiatrin. Å andra sidan med de betydande framsteg inom genetik (inte minst inom psykiatrisk genetik)  har det funnits ett växande intresse för homogena populationer med nya genpooler - och Sydafrika är en rik källa av flera homogena populationer med till synes gemensam härkomst.
Man har dessutom fokuserat på att granska och utvidga västerländsk forskning, vilken huvudsakligen görs på '' WEIRD populationer: alltså ffa individer och områden som är Westernised, Educated, Industrialised, Rich and Democratic'' till hela spektret av samhället.

Sist men inte minst, som avslutning ska jag delta WPA - World Psychiatric Association kongress i Kapstaden.

Välkomna att följa resan!
Hälsningar!

Myrto Sklivanioti
ST-läkare
Psykiatri Sydväst, Stockholm

Kapstaden, Sydafrika

Kapstaden, Sydafrika