Traditionella medicinmän

Nu har jag besökt en skola för traditionella medicinmän. Skolan låg några mil utanför Kampala och undervisningen är en dag per vecka. Man var i en byggnad man kallade fabriken, då man i framtiden planerar att börja producera egen traditionell medicin här. De flesta som går i skolan arbetar redan som traditionella medicinmän. Man kallade sig herbalist, spiritualist, barnmorska och det fanns även bendoktorer som ska motsvara ortopeder. Jag träffade några som var specialiserade på malaria, HIV/AIDS, tyfoid resp sår (gastrointestinala).

En man som jag intervjuade var specialiserad på HIV/AIDS och påstod sig ha en alternativ behandling till västvärldens (eller så kallad "white man's medicine") antiretrovirala medicin. Han ville dock ej avslöja vad hans medicin innehöll. Enligt honom innehåller de olika medicinmännens blandningar mot HIV samma ingredienser, men dosering och tillagning kan skilja sig åt. Ingredienserna ska även i stor omfattning vara desamma som i ARVs enligt honom.

Första året läser man om örter och ska lära sig 320st med tillhörande gräs. Klarar man inte detta testet får man gå om första året tills man klarar det. I år 2 läser man anatomi och fysiologi bland annat. Sen kan man gå vidare och bli deras motsvarighet till barnmorska alternativt kan man gå den spirituella kursen. 

Jag fick besöka en spirituell lektion. Man var först tvungen att ta av sig skorna pga att det rummet var heligt. De började med att förklara sina redskap bestående av spjut. Varje spjut hade koppling till några andar till människor som dött. Enligt dem var namnen desamma i hela Uganda samt i flera länder utanför. Ett av spjuten hade koppling till andar som gav upphov till alkoholberoende. Jag ställde en del frågor och sen kom vi till en fråga han sa att han var tvungen att fråga andarna och undrade om det var ok att tillkalla dem. Jag sade att ni gör det ni behöver för att svara på mina frågor. De kallade då på andarna. En aning läskigt att vara där. Tjugotalet människor som hela tiden varit i rummet ställde sig upp och började trumma, sjunga och spela marakas. Några började rytmiskt och lite tvångsmässigt hoppa runt i del lilla rummet på knä. 

Efter en stund gick en av ledarna där in i en slags trans-liknande tillstånd. Efter några minuter fick han sätta sig i mitten. Sen sa de till mig att jag kunde ställa min fråga till honom nu. Jag tackade nej då jag ej vill ha kontakt med deras andar och helt ville observera allt som hände. En ugandisk psykolog som var ny i miljön och som rest dit med mig ställde en fråga om hur man botar alkoholberoende. Jag filmade det mesta, så ska hitta någon som kan översätta åt mig då hela seansen var på Luganda. 

Mannen i trans pratade i några minuter som svar på frågorna och sen spottade han eller nästan kräktes ut anden som jag tolkar det och blev sen liggande på golvet någon minut och såg då rätt trött ut. Sen återhämtade han sig rätt snabbt och blev åter sig själv. Jag fick en kort översättning att man blir alkoholberoende pga att andarna inte tycker om det man gjort och gör. 

För många i vår kultur kanske detta känns ovant, men det utgör en viktig del av många människors liv här. Man bör nog ha läst in en hel del relevant litteratur innan om folktron och olika människors övertygelser, vilket jag gjort. 

Jag ska nu söka ett till tillstånd här för studien på nationell nivå. Det är ett krav för att få använda materialet jag samlat in. Jag måste personligen åka till ett kontor någon mil bort och överlämna ansökan som innehåller mycket personlig information och många kopior av olika blanketter samt foton på mig. Man lär sig mycket av detta. :)