Vid frågor kontakta

kanslisten@svenskpsykiatri.se 

Ansökningar sändes till 

cullbergstipendiet@svenskpsykiatri.se
eller
Svenska Psykiatriska Föreningen/Cullbergstipendiet 851 71 Sundsvall

 


 
Namnlöst.png