Vid frågor kontakta

kanslisten@svenskpsykiatri.se 

Ansökningar sändes till

cullbergstipendiet@svenskpsykiatri.se                                                                            

eller                                                                                                                                      

Svenska Psykiatriska Föreningen/Cullbergstipendiet       c/o Bron Innovation AB                                                               Storgatan 73    85230 SUNDSVALL                                                                                                                                                                                                                                                        


 
Namnlöst.png