Johan Cullberg  bild: Kadri Kalvo

Johan Cullberg

bild: Kadri Kalvo

 

Resestipendiet ska användas till resa, boende och levnadskostnader vid auskultation på en psykiatrisk klinik eller institution utomlands under två–fyra veckor. Det kan handla om att delta i kliniskt arbete, forskning, undervisning eller metodutveckling.  En eller flera poster á 15 000 kan sökas. En komplett ansökan ska vara stipendienämnden tillhanda senast 1 februari 2019 och ska innehålla nedanstående dokument och information

  • En redogörelse för målet och avsikten med den önskade resan.
  • Kort CV.
  • Ett skriftligt svar från den mottagande kliniken/ institutionen där det framgår att de vill ta emot studiebesöket.
  • Ett rekommendationsbrev av en erfaren kollega, såsom överläkare, handledare eller studierektor.
  • En ekonomisk plan inkluderande rimliga rese- och levnadskostnader. Det ska framgå om en eller fler poster á 15 000 kronor söks och motivet därtill.

Om resan utökas med turistande utanför studierna måste detta bekostas privat. Resan ska genomföras och redovisas under år 2019. 


Ansökningar sändes till

cullbergstipendiet@svenskpsykiatri.se
eller

Svenska Psykiatriska Föreningen/Cullbergstipendiet                            

c/o Bron Innovation AB                                                                                                                           

Storgatan 73                                                                                                                                                              

85230 SUNDSVALL        

Vid frågor kontakta kanslisten@svenskpsykiatri.se 

Namnlöst.png

Stipendiekommitté 

Johan Cullberg, Tove Gunnarsson, redaktör för tidskriften Svensk psykiatri, Pauliina Victorsson, psykiater, Hanna Edberg, rättspsykiater, Jörgen Vennsten, ST-läkare i barn- och ungdomspsykiatri, och Annika Schildt, kommunikationsansvarig, Natur & Kultur.

NoK_Logo.gif